วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2555

บุษบาเสี่ยงเทียน - พุ่มพวง ดวงจันทร์

เนื้อเพลง บุษบาเสี่ยงเทียน    พุ่มพวง ดวงจันทร์   คำร้อง/ทำนอง  ศักดิ์  เกิดศิริ

เทียนที่เวียนพระพุทธา  ตัวข้า...บุษบาขออธิษฐาน
เทียนที่เวียนนมัสการ บันดาลให้ หทัยสมปราถนา
ดลจิตอิเหนา ให้เขามารักข้า
 ขอองค์พระปฏิมา เมตตาช่วยคิดอุ้มชู
ขอเทียนที่เวียนวน ดลฤทัยสิงสู่
ให้องค์ระเด่นเอ็นดู อย่าได้รู้คลายคลอน

อ้าองค์พระพุทธา  ตัวข้า...บุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปราณี
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ

อ้าองค์พระพุทธา  ตัวข้า...บุษบาขอกราบวิงวอน
ข้าสวดมนต์ขอพระพรวิงวอนให้ หทัยระเด่นปราณี
รักอย่าเคลือบแฝง ดังแสงเทียนริบหรี่
ขอองค์ระเด่นมนตรีโปรดมีจิตนึกเมตตา
ขอเทียนที่เสี่ยงทาย ดลให้คนรักข้า
รักเพียงแต่บุษบา ดั่งข้านี้ตั้งใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...